Kürtajın Yasal Boyutu

Kürtaj, fetüsün rahim dışında hayatta kalacak kadar gelişmeden önce gebeliğin sonlandırılmasıdır. Kişilerin istekleri dışında kürtaj olması zaman zaman psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle mutlaka kürtaj öncesinde ve sonrasında psikolojik destek alınması gerekiyor.

Kürtaj genel olarak cerrahi olarak veya ilaç kullanılarak yapılır. Cerrahi kürtaj, uterus içeriğini çıkarmak için bir vakumun kullanıldığı bir aspirasyon prosedürü bu kapsamda kullanılmaktadır. laç kürtajı, kasılmaların oluşmasına ve uterus içerisindeki ceninin dışarıya rahat bir şekilde çıkartılması için kullanılmaktadır.

Kürtaj eski çağlardan beri uygulanmaktadır ve birçok toplumda uzun süredir tartışmalı bir konu olmuştur.

Kürtajın Yasal Boyutu

Kürtaj Türkiye’de 1983’ten beri yasal olsa da özellikle evlilik dışı kürtajlar söz konusu olduğunda, yasa hala oldukça kısıtlayıcıdır. Türkiye’de kürtaj belirli durumlarda yasaldır. Türk yasalarına göre, annenin hamilelikten etkilenebilecek tıbbi bir durumunun olması, hamileliğin istemsiz bir şekilde gerçekleşmesi veya kişinin tercihleri doğrultusunda ilk 10 hafta içerisinde serbesttir.

10 haftadan sonra kürtaja yalnızca annenin sağlığı risk altındaysa veya fetüsün doğum kusuru olma olasılığı varsa izin verilir. Kadınlar ayrıca yasaya göre fetal distres durumlarında kürtaj yaptırabilirler. Kürtaj yalnızca hastanelerde veya kliniklerde mevcuttur ve kadınların işlemden önce danışmanlık alması gerekir.

Zaman zaman kürtaj Türkiye’de hem yasal zeminde hem de manevi dünyada sorgulanan bir alan olsa da yasal olarak kadınların kürtaj hakkı bulunmaktadır. Ancak dünyanın farklı noktalarında kürtaj her ne olursa olsun yasak olabilmektedir. Genellikle kapalı toplum yapısına sahip olan yerlerde bu durum gerçekleşmektedir.

Kürtaj için Eş Onayı

Kürtaj son derece hassas ve kişisel bir konudur ve Türkiye’de bir kadının kürtaj olabilmesi için eşinin onayı gerekmektedir. Bu, Türkiye’de kürtaj yaptırmak isteyen herhangi bir kadının, işlem yapılmadan önce eşinin yazılı onayını alması gerektiği anlamına gelir. Kadın reşit değilse, yasal vasisinin onayını almalıdır.

Kocanın rızası genellikle kürtajı yapacak olan doktora sunulması gereken yazılı bir belge ile alınır. Doktor ayrıca kadının işlemden önce bilgilendirilmiş onayını vermesini sağlamalıdır.

Evlilik Dışı Kürtaj

Evli olmayan bir kadın söz konusu olduğunda, reşit olanlarda başkasına ihtiyaç olmaksızın yapılabilmekte, reşit değilse kürtajın yapılabilmesi için önce yasal vasisinin onayının alınması gerekir. Bazı durumlarda vasi, kadının anne babası veya başka bir yakın akrabası olabilir. Ancak Türkiye’de evlilik dışı kürtaj yaptırılabilmektedir. Bunun önünde herhangi bir sorun yoktur. Evli kadınlarda olduğu gibi haklar evli olmayan kadınlarda da vardır.

18 Yaş Altı Kürtaj

Türkiye’de 18 yaş altı kürtaj oldukça tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Ancak belirli koşullar altında 18 yaş altına kürtaj uygulaması yapılmaktadır. Özellikle burada anne ve babanın rızası aranmaktadır. Bu noktada yasal vasiler izin vermezse herhangi bir şekilde gebelik sonlandırılamaz. Ancak ve ancak sağlık problemleri ortaya çıkarsa doktor raporu ile kürtaj işlemi gerçekleşebilir.

Ara
WhatsApp