İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırma; istemsiz bir şekilde idrar tutamama halidir. İdrar kaçırma hastalık olarak kabul edilmesi için sürekli tekrar etmesi gerekmektedir. Kişide idrar kaçırma problemi, fiziksel ve ruhsal bozukluklara sebebiyet vermektedir. Stres tipi ve sıkışma tipi, mix tip olarak üç çeşidi bulunmaktadır ve stres tipi inkontinansı genellikle gülme, hapşırma, öksürme gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. Sıkışma tipi inkontinansı ise hastanın aniden tuvalete sıkışması sonucu olmaktadır ve hasta idrarını tutamaz ve istemsiz bir şekilde kaçırmaktadır. Mix tipinde her iki durum aynı anda görülmektedir. İdrar kaçırma hastalığı çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve idrar kaçırma nedenleri şunlardır:

 • Obezite
 • Genetik
 • Kabızlık
 • İlerleyen yaş
 • İdrar torbası sarkması
 • Vajinal enfeksiyon
 • Zor doğumlar
 • Erkeklerde prostat büyümesi
 • Şeker hastalığı
 • Menopoz
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Bazı tür ilaçların kullanımı
 • İdrar yollarında ve böbrekte taş

İdrar kaçırma teşhisi; idrar kaçırma şekli ve sıklığının öğrenilmesi ile başlamaktadır ardından hastaya bazı idrar kültürleri, idrar tahlilleri ve ultrason, ürodinami gibi testler yapılmaktadır. İdrar kaçırma tedavisi, cerrahi ve cerrahi olmayan tedavilerle sağlanabilmektedir. İdrar kaçırma tedavisinin gidişatını belirleyecek olan idrar kaçırma tipidir. İdrar kaçırma hastalığının hangi aşamada ve hangi durumda olduğuna bağlı olarak uygun tedavi planı hazırlanmaktadır. Cerrahi olmayan yöntemler, hastaya uygulanan egzersiz ve diyet uygulamaları, ilaç tedavisi sayılabilmektedir. Cerrahi tedavi yönteminde ise idrar boşaltım kanalının çıkışına bir askı konulmaktadır ve hastanın idrar kaçırma sorununun önüne geçilmektedir. Sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisinde kasılmaları önleyici ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Hangi tip idrar kaçırma olursa olsun kegel egzersizleri önerilmektedir. Kegel egzersizleri idrar kaçırma tedavisinde oldukça etkili olan bir yöntemdir.

Stress incontinans

Stres tipi idrar kaçırma nedeni, vajinal doğum sonrası pelvik kasların ve mesane boyu açısının yer değiştirmesi ile karın içi basıncın artması sebebiyle gülme, hapşırma, öksürme durumlarında hastanın istemsiz olarak idrar kaçırmasıdır. Stres inkontinansı, genellikle çok sayıda ve zor doğumlar gerçekleştiren kişilerde meydana gelmektedir ve sadece nedeni bu ise tedavisi cerrahi yollarla sağlanmaktadır.

Urge incontinans

Urge incontinans, sıkışma tipi inkontinansı olarak da adlandırılmaktadır ve bazı vakalarda stres tipi inkontinans ile beraber görüldüğünde mix tipi inkontinans olarak bilinmektedir. Urge incontinans, aciliyet inkontinansı adı ile adlandırılır ve adından da anlaşılacağı gibi hasta bir anda tuvalete sıkışmakta idrarını kaçırmaktadır.

Taşma incontinansı

Taşma inkontinansı, adı üzerinde idrarın dolup taşması ile dışarı atılmasıdır ve idrarın dolması ve birikmesi ile idrar torbası büyümekte, gevşek bir yapıda olmaktadır. Taşma inkontinansının ortaya çıkmasının nedenleri arasında cerrahi operasyonlar, herpes virüsü sonucunda ağrılı durumlar, epidural anestezi, idrar yolu enfeksiyonları, antidepresan ilaçlar sayılmaktadır.

Ara
WhatsApp