Riskli ve Yüksek Riskli Gebelik

Hamilelik takibi, hamilelik sırasında kadının vücudunda meydana gelen fiziksel ve duygusal değişimlerin izlenmesi sürecidir. Bu süreç son derece dikkatli ve titiz bir şekilde incelenmeli ve izlenmelidir. Aksi takdirde beklenmeyen sonuçlarla karşılaşılması durumu gerçekleşebilir.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte, doğum tarihleri, cenin gelişimi ve annenin sağlığındaki değişiklikler dahil olmak üzere hamilelikle ilgili bilgileri izlemek ve kaydetmek her zamankinden daha kolay hale geldi. Özellikle teknolojik ürünler ile hem hastanede hem de hastane dışında bu takiplerin yapılması kolaylaşmış oldu.

Hamile kadınlar temel göstergeleri takip ederek hamileliklerini daha iyi anlayabilir, sağlıklarını takip edebilir ve yeni bebeklerinin gelişine hazırlanabilirler.

Riskli ve Yüksek Riskli Gebelik

Hamilelik dediğimiz süreç her zaman yüksek riski barındıran bir durumdur. Gebelik her ne kadar sağlıklı bir şekilde ilerlese de zaman zaman birçok farklı durumun bir araya gelmesi dolayısıyla riskli bir hal alabilir. bazı gebelikler, anne ve/veya bebeğin sağlığını etkileyebilecek çeşitli faktörler nedeniyle yüksek riskli kabul edilebilir. Bu durumda doktor takibi sıklaşır ve doğuma kadar kişi sürekli olarak gözetim altında tutulur.

Risk faktörleri, diyabet veya yüksek tansiyon, ileri anne yaşı, çoğul gebelikler veya hamilelik sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar gibi önceden var olan tıbbi durumlar olabilir.

Riskli Gebelik Nedir?

Riskli gebelik, anne veya bebeğin sağlığını etkileyebilecek komplikasyon olasılığının yüksek olduğu gebelik olarak tanımlanabilir.

Hamilelik sırasında çeşitli komplikasyonların oluşması sonucunda gebelik risk teşkil etmeye başlayabilir. Bu komplikasyonlar hafif ila şiddetli arasında değişebilir ve erken doğum, gestasyonel diyabet, preeklampsi veya fetal büyüme geriliği gibi sorunları içerebilir.

Riskli Gebelik Belirtileri?

Riskli bir gebeliğin belirtilerini tanımak, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için oldukça önemli bir süreçtir. Hamilelik sırasında gelişen bazı belirtiler normal kabul edilirken, bazı durumlar bunun üzerinde seyretmesi nedeniyle olumsuz olarak düşünülebilir.

Riskli bir gebeliğin belirtileri arasında vajinal kanama veya lekelenme, şiddetli veya sürekli baş ağrıları, karın ağrısı veya kramplar, cenin hareketlerinde azalma, yüksek ateş ve yüzün, ellerin veya ayakların ani şişmesi yer alabilir.

Riskli Gebelik Durumları Nelerdir?

Riskli gebelik durumları, hipertansiyon, diyabet veya otoimmün bozukluklar gibi önceden var olan tıbbi durumları ve ayrıca gestasyonel diyabet, preeklampsi, plasenta previa veya erken doğum gibi gebelikle ilgili komplikasyonları içerebilir. Çoklu doğum yapan veya düşük veya erken doğum öyküsü olan kadınların da yüksek riskli gebelikleri olduğu düşünülebilir.

Riskli Gebeliklerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Riskli bir hamilelikle karşı karşıya kalındığında, hem anne hem de bebek için mümkün olan en iyi sonucu sağlamak için dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta vardır.

Yüksek riskli gebelikleri olan kadınların, altta yatan herhangi bir tıbbi durumu yönetmek ve potansiyel komplikasyonları önlemek için yakın izleme ve bakıma ihtiyacı vardır. Bu, bir sağlık uzmanıyla yapılan düzenli kontroller, ek test veya görüntüleme, bir anne-fetal tıp uzmanının özel bakımı, kan basıncını veya kan şekeri düzeylerini yönetmek gibi durumlar söz konusu olabilir.

Ara
WhatsApp